సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, June 30, 2012

శ్రీ ఆంజనేయ సహస్ర నామావళి

శ్రీ ఆంజనేయ సహస్ర నామావళి


-------------------------------------------------------
Anajaneya Sahasra Namavali
-------------------------------------------------------
The audio file link:


http://www.4shared.com/audio/NfHEhui8/anjaneya_1008.html

Written in the book Sri Hanumath vishaya Sarvasvam by Dr. Annadanam Chidamabra Sastry.
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment