సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, February 19, 2012

శ్రీ వింశతిభుజ ఆంజనేయస్వామి అవతారం

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ వింశతిభుజ ఆంజనేయస్వామి అవతారం------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర .

Monday, February 13, 2012

హనుమంతుని జన్మస్థలం - జాబాలి (అంజనాద్రి )

హనుమంతుని జన్మస్థలం - జాబాలి (అంజనాద్రి )
------------------------------------------------------------------------------

Anjandri


http://www.jayahanumanji.com/

Sunday, February 12, 2012

శ్రీ హనుమత్ భక్తి సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకము

శ్రీ హనుమత్ భక్తి సామ్రాజ్య పట్టాభిషేకము
ఈ ఛిత్ర్రాన్ని మొట్టమొదటగా,అన్నదానం చిదంబర శాస్త్రి  గారి పర్యవేక్షణలో, 1988 సంవత్సరం లో Artist రాంప్రసాద్(Vizag) గారిచే వేయించబడినది.