సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, May 30, 2012

ఈనాడే శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణం

శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణం  - Sree suvarchalaa Hanumath Kalyanam


---------------------


---------------------
By Dr Annadanam Chidambara Sastry ( Written in the book శ్రీ సువర్చలా హనుమత్ కల్యాణం )

Saturday, May 26, 2012

హుంకార హనుమత్స్వరూపా!ద్వాత్రింశద్భుజమూర్తీ!

హుంకార హనుమత్స్వరూపా!ద్వాత్రింశద్భుజమూర్తీ!------------------------------------------------


51-54 pages


-------------------------------------------------

Monday, May 14, 2012

15th May, 2012 – మంగళవారము – వైశాఖ బహుళదశమి శ్రీ హనుమజ్జయంతి

హనుమజ్జయంతి


హనుమంతుడు వైశాఖ బహుళ దశమి, శనివారమునాడు, పూర్వాభాద్రా నక్షత్రమందు, వైధ్రుతి యోగమున, మధ్యాహ్న సమయమందు, కర్కాటక లగ్నాన, కౌండిన్య గోత్రమున జన్మించెను. స్వాతినక్షత్రము హనుమంతునకు అధిష్టాన నక్షత్రము.


15th May, 2012 – మంగళవారము – వైశాఖ బహుళదశమి శ్రీహనుమజ్జయంతి సందర్భముగా హనుమద్భక్తులందరకు శుభాకాంక్షలు. శ్రీస్వామివారి కృపాకటాక్షాలు మనందరిమీద సదా ప్రసరించాలని, ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని ప్రార్థిస్తూ…Visit: 15th May, 2012 – మంగళవారము – వైశాఖ బహుళదశమి శ్రీహనుమజ్జయంతి

Hanuman Chalisa

Sri Hanuman Chalisa in Telugu--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

http://www.jayahanumanji.com/

సువర్చలాపతి అయిన హనుమంతుడు బ్రహ్మచారి ఏలా అవుతాడు?

Jaya Hanuman -10

జయ చిరంజీవ - 10


 

------------------------------------

 

-------------------------------------

Friday, May 11, 2012

శ్రీ హనుమత్ కల్యాణం

Jaya Hanuman -8

జయ చిరంజీవ - 8

శ్రీ హనుమత్ కల్యాణం 

--------------------------------------------

 

---------------------------------------------

ww.jayahanumanji.com

సుర్యభగవానుడు హనుమంతునికి పెట్టిన పరీక్ష ఏమిటి?

Jaya Hanuman -7

జయ చిరంజీవ - 7

సుర్యభగవానుడు హనుమంతునికి పెట్టిన పరీక్ష ఏమిటి?


---------------------------------------


--------------------------------------
http://www.jayahanumanji.com/

Wednesday, May 9, 2012

హనుమత్ జయంతి - Hanumath Jayamthi 15th May

హనుమత్ జయంతి - Hanumath Jayamthi

హనుమంతుని గురువు ఎవరు ?

Jaya Hanuman -6

జయ చిరంజీవ - 6

హనుమంతుని గురువు ఎవరు ?-------------------------------------------------------------------------------------------

Tuesday, May 8, 2012

హనుమంతుని వాఙ్మయ నైపుణ్యము

Jaya Hanuman -5

జయ చిరంజీవ - 5

హనుమంతుని వాఙ్మయ నైపుణ్యము


--------------------------------------------


--------------------------------------------

Monday, May 7, 2012

జ్ఞానినా మగ్రగణ్యం


Jaya Hanuman -4

జయ చిరంజీవ - 4


జ్ఞానినా మగ్రగణ్యం

 

--------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------


Sunday, May 6, 2012

అధర్ముడైన వాలిని హనుమంతుడే వధించలేదెందుకు?

Jaya Hanuman -3

జయ చిరంజీవ - 3

అధర్ముడైన వాలిని హనుమంతుడే వధించలేదెందుకు?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.jayahanumanji.com/

Friday, May 4, 2012

Jaya Hanuman -2 జయ చిరంజీవ - 2

Jaya Hanuman -2

జయ చిరంజీవ - 2


--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

Thursday, May 3, 2012

Jaya Hanuman -1 జయ చిరంజీవ - 1

Jaya Hanuman -1

జయ చిరంజీవ - 1


--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------