సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, January 18, 2014

సుదంతుడు చేసిన హనుమతుని స్తోత్రం

సుదంతుడు చేసిన హనుమతుని స్తోత్రం1 comment:

  1. చాలా చాలా ధన్యవాదములు. చక్కటి వెబ్ సైట్. నాకు ఇప్పటి వరకూ తెలియని ఎన్నో విషయాలు ఇందులో ఉన్నాయి.

    ReplyDelete