సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, January 29, 2014

Sri Hanumath Trikala Dhyanam- శ్రీహనుమత్ త్రికాలధ్యానం

Sri Hanumath Trikala Dhyanam- శ్రీహనుమత్ త్రికాల ధ్యానం

 
 
శ్రీరామ జయ హనుమాన్ శ్రీ హనుమత్ త్రికాలధ్యానం [ ఉదయ, మధ్యాహ్న, సాయంసమయములందు హనుమద్భక్తులు క్రమముగా పఠింపవలెను.]
 
ప్రాతః స్మరామి హనుమంత మనంత వీర్యం
శ్రీరామచంద్ర చరణాంబుజ చంచరీకం
లంకాపురీ దహన నందిత దేవబృందం
సర్వార్థసిధ్ది సదనం ప్రధిత ప్రభావమ్||
 
READ MORE »
-------------------------------
 
 
-------------------------------

6 comments:

 1. hanuaman ghoraastrasatra stotram upload cheyandi

  ReplyDelete
 2. hanuman ghorastra stotram meaning kaavaali and hanumath sahityam list , parasara samhitha book price details

  ReplyDelete
 3. hanuman ghorastra stotram kaavaali

  ReplyDelete
 4. shanmukha hanuman kavacham and hanuman ghoraaastra stotram hanumath saahityam details kaavaali

  ReplyDelete