సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, February 27, 2016

అభీష్టసిద్ధి కొరకు - సుందరకాండ 41 సర్గ

అభీష్టసిద్ధి కొరకు - సుందరకాండ 41 సర్గ


-----------------------------------------------------------------
Thanks to http://www.telugubhakti.com/


-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Thanks to Mylavarapu Subramanyam and Boyinapalli Kameswara Rao.

----------------------------------------------------------------


2 comments:

 1. Dear Anil:
  Thank you very much for posting this. I loved the way you have explained the "Padachheda " and "AnvayaKram". For sanskrit illiterate llike me,it helped a lot to understand the "Sloka:

  i I have a request if you don't mind.
  Is it possible to share the entire "Sundarakanda" in this format ?.

  Regards
  -Naveen

  ReplyDelete
 2. Hi,

  All the credit goes to the original site "http://www.telugubhakti.com/telugupages/SundaraKanda/SundaraKanda.htm"

  http://www.telugubhakti.com/telugupages/SundaraKanda/SundaraKanda.htm

  You can down load whole Sundara Kanda with same way of explanation .

  Thanks,
  Anil Kumar. Puranam

  ReplyDelete