సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, August 11, 2012

శ్రీ స్వప్నాంజనేయ యంత్రము

శ్రీ స్వప్నాంజనేయ యంత్రము

 


1 comment:

  1. Parasara samhita lo ichina swapna hanumanmantramunaku karanyasa anga nyasamulu teliyacheya prardhana.pai yantram lo unna mantramunaku kuda vivaramaulu telapagalaru.

    ravikumar5981@gmail.com

    ReplyDelete