సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, December 26, 2011

శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్తోత్ర పంచరత్నాని

శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్తోత్ర పంచరత్నాని

దీనిని నిత్యము పఠించిన హనుమంతుని ప్రసన్నుని చేసికొనగలము
-------------------------------------------------------------------

శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్తోత్ర పంచరత్నాని

-------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------


4 comments:

 1. hanuman ghorastra stotram and hanumath chakram stotram kaavaali

  ReplyDelete
 2. hanuman ghorastra stotram and hanumath chakram stotram kaavaali

  ReplyDelete
 3. hanuman ghoraastra stotram kaavaali

  ReplyDelete
 4. hanuman ghoraastra stotram kaavaali

  ReplyDelete