సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, May 6, 2012

అధర్ముడైన వాలిని హనుమంతుడే వధించలేదెందుకు?

Jaya Hanuman -3

జయ చిరంజీవ - 3

అధర్ముడైన వాలిని హనుమంతుడే వధించలేదెందుకు?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.jayahanumanji.com/

1 comment:

  1. చక్కటి విషయాలను అందించినందుకు ధన్యవాదాలండి.

    ReplyDelete