సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, November 22, 2010

Event/News : Hanuman Chalisa with one lakh persons on November 27 at NTR stadium

Sri Hanuman Chalisa with one lakh persons on November 27 at NTR stadium,Hyderabadhttp://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/article899372.ece
Sri Hanumat Shakti Jagaran Samithi is organising chanting of Hanuman Chalisa with one lakh persons on November 27 at NTR stadium here. Announcing this on Thursday at a press conference, the Vishwa Hindu Parishad national secretary, G. Satyamji, said Srimannarayana Chinna Jeeyar Swami and VHP international president, Ashok Singhal, would take part in the programme.

http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment