సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, December 11, 2010

ఆపదలు తొలుగుటకు - శ్రీ సుందర కాండ 36వ సర్గ

ఆపదలు తొలుగుటకు - శ్రీ సుందర కాండ 36వ సర్గ
---------------------------------------------------------------------------Sundara Kanda Sarga36
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanumath Vishaya Sarvasvam ) .
http://www.jayahanumanji.com/

5 comments:

  1. మంచి విషయం చెప్పినందుకు ధన్యవాదములు...జై భజరంగ్ భళీ

    ReplyDelete
  2. ధన్యవాదములు గురువుగారికి

    ReplyDelete
  3. ధన్యవాదములు గురువుగారికి

    ReplyDelete