సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, October 12, 2010

హనుమద్బీర

హనుమద్బీర
Hanumadbeera


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book HANUMATH KATHA)

2 comments:

  1. deeni vittanaalu dorukutaayaa svaami

    ReplyDelete
  2. What is the scientific name of the particular plant/tree?

    ReplyDelete