సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, October 5, 2010

రోగ నాశకుడు హనుమంతుడు


శవాసనారుఢ హనుమాన్(SavaasanaaruDha Hanumaan):
Hanuman killing Aksha (the youngest son of Ravana)
This avathar represents "Humkara Hanumath mantra adhi Devatha)
by Dr. Annadanam Chidambara Sastryరోగ నాశకుడు హనుమంతుడు

చిరంజీవియైన హనుమంతుని స్మరణే అకాలమృత్యువు నుండి కాపడుతుంది. సంజీవి పర్వతాన్ని తెచ్చిన హనుమంతుడు అనుగ్రహించన, రోగబాధే ఉండదు.
రోగబాధ నుండి రక్షింపబడుటకై:
హనూమా నంజనాసూనో! వాయుపుత్ర ! మహాబల!
అకస్మాదాగతోత్పాతం-నాశయాశు నమోస్తుతే!


అను శ్లోకమును గాని,"నా సై  రోగహరై సబపీరా జపత నిరంతర హనుమత వీరా" అను వాక్యములను గాని పలుమార్లు జపించి రోగముల నుండి విముక్తులగు వారనేకులు గలరు. ఇవి సాధారణ అస్వస్థలందు ఉపశాంతి కల్గించును.

roega naaSakuDu hanumamtuDu
chiramjeeviyaina hanumamtuni smaraNea akaalamRtyuvu numDi kaapaDutumdi. samjeevi parvataanni teccina hanumamtuDu anugrahimcana, roagabaadhea umDadu.
roagabaadha numDi rakshimpabaDuTakai:

hanuumaa namjanaasuunoa! vaayuputra ! mahaabala!
akasmaadaagatoatpaatam-naaSayaaSu namoastutea!

anu Sloakamunu gaani,"naa sai  roagaharai sabapeeraa japata niramtara hanumata veeraa" anu vaakyamulanu gaani palumaarlu japimci roagamula numDi vimuktulagu vaaraneakulu galaru. ivi saadhaaraNa asvasthalamdu upaSaamti kalgimcunu.

by Dr. Annadanam Chidambara Sastry

3 comments:

 1. can i get contact address and phone number of Dr. Annandanam chidambara sastry garu -- ramamurrthi vishnubhotla -9959224083

  ReplyDelete
 2. Contact no & Address :
  Dr. Annadanam Chidambara Sastry,
  Hanuman Nilayam,
  Munipalle vari veedi,
  Santha Bazar, Chirala. Prakasam Dist. Andhra Pradesh, India
  9848666973, 9491155342
  http://www.jayahanumanji.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. sastry garu namaskar my name is surya iam from warangal sir please inform me that para shara Samhitha book where i can get these book in warangal
   so sir please tell me sir iam requesting you so much sir my number is 8801187907

   Delete