సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, October 12, 2010

నాగవల్లి - తమలపాకు

నాగవల్లి - తమలపాకు
By Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanmadvishaya sarvasvam)

http://www.jayahanumanji.com

1 comment:

 1. 2011 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
  హనుమాన్ లకు తమల పాకులతో అర్చన చేస్తారని మాకు తెలుసును,
  కానీ "ఐదు ఆకులు ముఖ్యమని" తెలీదు.
  చాలా సూక్ష్మమైన విశేషాలను అందిస్తున్నారు,
  ధన్యవాదాలు చిదంబర శాస్త్రి గారూ!

  ReplyDelete