సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, October 5, 2010

సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం


అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వద
రామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

sarva kaarya saadhaka dhyaanam


asaadhya saadhaka!swaamin!asaadhyam tava kim vada
raamaduuta! kRpaasimdhoe!matkaaryam saadhaya praBhoe! by Dr. Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri Hanumath Vishaya Sarvasvam
http://www.jayahanumanji.com/

1 comment:

  1. Namaskaramulu...
    karya sadhaka hanuma dhyanam vaati niyamaalu teliya cheya galaru.
    jvrao185@gmail.com

    ReplyDelete