సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, October 11, 2010

శత్రుంజయ ధ్యానం

శత్రుంజయ ధ్యానం

By Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanmadvishaya sarvasvam)

2 comments:

  1. బాగున్నాయండి మీరు చెప్పే మంత్రాలు,విశేషాలు.స్వామి వారికి ప్రత్యేకం గా అప్పాలే ఎందుకు నివేదన పెడతారో చెప్పండి

    ReplyDelete