సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, October 10, 2010

హనుమత్ కల్యాణం - Hanumath Kalyanam

హనుమత్ కల్యాణం - Hanumath Kalyanam


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanumath Vishaya Sarvasvam ) .

2 comments:

  1. Sir,
    What is the importance of hanumath kalyanam..What are the benifits to the sadhaka who performs the kalyanam and are there temples in AP or tamilnadu which perform the kalyanam?

    ReplyDelete
  2. Please refer the posting for the temples in AP in which we can see the Hanumath Kalyanam

    http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/10/blog-post_9753.html

    ReplyDelete